Botox

Vad är Botox?
Botulinum-toxin av bakterien Clostridium botulinum är den verksamma beståndsdelen i alla botox-produkter. När man injicerar det lokalt reduceras rynkor samt mimik genom att Botulinum-toxinet orsakar en tillfällig muskelavslappning och begränsar aktiviteten. Detta gör att det även används inom medicinska områden: som ex mot spänningshuvudvärk, tandgnisslande, skelning, svettbehandling samt motverka muskelspasmer. Botox är inget man fyller ut läppar med.
Vi använder oss av Botox, som säljs av företaget Allergan.

Varför använda botox?
På grund av sin muskelavslappnande effekt kan man genom att injicera botox på rätta ställena reducera linjer och mjuka upp statiska rynkor. De vanligaste linjerna man behandlar är ”kråksparkarna”, linjerna i panna samt ”arg-rynkan”.
Botox tillför ingen volym och kan inte ta bort statiska rynkor (djupa veck). Men efter behandling ser man yngre ut och man kan även med rätt teknik lyfta ögonbryn och ändra form kring ögonen.

Finns det några risker? 
Idag så måste man vara legitimerad läkare, sjuksköterska eller tandläkare för att få injicera botox. Detta för att man ska ha grundläggande anatomiskt och fysiologisk kunskap.
Botulinum-toxin är en gift, men för en 70 kg människa är den estimerade dödliga dosen ca 2500-3000 E Botox. I kosmetiskt syfte använder man mellan 10 – 80 E och i medicinskt syfte ca 150-200 E. Det sättet som det hanteras på i svenskt skönhetsvård gör att riskerna i praktiken är väldigt små.

Då det är muskelavslappnande och om man injicerar i fel muskel kan man få en tillfällig ögonbryn- eller ögonlocks-ptos, alltså när ögonbrynet/locket hänger lite. Detta brukar försvinna efter 1-6 veckor.

Vid alla injektioner riskerar man en mindre svullnad och blåmärke, försvinner oftast inom ett par dagar. Även huvudvärk, dubbelseende har rapporterats.
Det finns ingen systemisk spridning efter injektion, ännu har ingen allergiskt reaktion för kosmetiskt bruk rapporterats
Då det inte finns så mycket forskning kring det hela rekommenderas ej botox till gravida eller ammande kvinnor. Inte heller till muskelsjukdomar som ex Myastenia Gravis eller blödningsjukdomar, samtidig infektion/inflammation i huden vid injektionsstället.